Wycena nieruchomości

Wykonujemy wyceny /prawie/ każdej nieruchomości ….

Koszt wykonania wyceny zależy od wielu czynników, w szczególności od stopnia skomplikowania przedmiotu wyceny, położenia nieruchomości, posiadanych przez zlecającego dokumentów, celu wyceny, terminu, itp. W przypadku mieszkania koszt wyceny zawiera się zwykle w przedziale od 400 zł do 1000 zł, domu jednorodzinnego od 800 zł do 2000 zł, działki budowlanej przeznaczonej pod dom jednorodzinny od 600 zł do 1400 zł. Koszt wyceny nieruchomości komercyjnych określane są indywidualnie.

Termin wykonania wyceny wynosi zwykle do 10-14 dni, ale może być krótszy lub dłuższy ….

Proszę o przesłanie podstawowych informacji: